introductie

dit is de website van Frans en Roos.

wij blijven altijd bezig met deze website


Het idee om een website te gaan maken is ons ingegeven na het overlijden van ons Kind *Inge.
Als je Kind overlijd, door wat voor oorzaak dan ook, bedenk je als ouder, WAAROM, waarom,...........
op deze vraag krijg je geen antwoord, alleen vragen en dromen.
maar omdat je verder wilt gaan in het leven, is het handig om deze smart te delen met andere ouders.
Je voelt dat de grenzen die jij dagelijks tegenkomt via je eigen sociale contacten,
je weinig toenadering vind van de mensen wie het niet overkomen is.
Al gauw zijn reakties: van Joh ben jij daar nog steeds mee bezig?
Ik wil niemand er op aanspreken, maar ik ben mij wel bewust dat als het je als ouder overkomt,
je na jaren en jaren er nog mee in gedachten zit, vandaar dat wij via de mail contact gemaakt hebben met andere ouders.

wij deden dat via www.kind-verloren.nl

Het heeft ons geholpen, vandaar de ZON die na de donkere wolken ons scherm verlicht,
maar het is het nog steeds lastig om het te bevatten.